گیت فروشگاهی اکایدی okaidi

www.setaregostar.com

گیت فروشگاهی okaidi نیز یکی دیگر از پروژه های موفق شرکت ستاره گستر آذرخش می باشد.

این فروشگاه به هفت گیت ضد سرقت فروشگاهی RF مدل پلکسی برند امرسک کشور چک تجهیز شد.

تگ فروشگاه فوق، تگ یوفو می باشد که به دلیل داشتن پوشاک کودک از تگ کوچک و مینی استفاده می شود.