گیت فروشگاهی منگو

www.setaregostar.com

 

گیت فروشگاهی منگو واقع در مرکز خرید پالادیوم، گیت فروشگاهی AM برند WG آمریکا است.

این فروشگاه به 10 گیت ضد سرقت آمریکایی مدل پرو پریمیر تجهیز شد و فاصله مابین گیت ها 220 سانتی متر است.

تگ دزدگیر قابل استفاده در این فروشگاه، تگ پنسیل (مدادی) است.