April 17, 2019
http://setaregostar.com

گیت فروشگاهی AM

گیت فروشگاهی AM گیت فروشگاهی AM یکی از بهترین سیستم های ضد سرقت برای اصناف مختلف می باشد. اگر به دنبال سیستم مناسبی جهت حفاظت از […]
April 5, 2018
http://setaregostar.com

گیت فروشگاهی با کیفیت چه گیتی است؟

گیت فروشگاهی با کیفیت چه گیتی است؟ گیت فروشگاهی با کیفیت گیتی می باشد که عاری از هر گونه نقطه ضعف در عملکرد گیت است. وقتی شخصی […]
January 8, 2018
www.sgagroup.org

تگ صدفی چیست؟

تگ صدفی چیست؟ تگ صدفی یکی از ملزومات ضد سرقت بوده که با الصاق بر روی لباس یا هر کالای دیگر از سرقت آن جلوگیری می […]
February 7, 2016
www.setaregostar.com

تگ گلفی لباس

تگ گلفی لباس یکی از تگ های ضد سرقت پرطرفدار است که با گیت دزدگیر کار می کند. تگ ضد سرقت گلفی به شکل دایره با […]
February 7, 2016
http://setaregostar.com

دزدگیر لباس چیست؟

دزدگیر لباس چیست؟ دزدگیر لباس یکی از ملزومات مهم ضد سرقت در فروشگاه می باشد. امروزه با توجه به در دسترس بودن البسه به منظور آسایش […]
January 28, 2016

فروشگاه MANGO