گیت فروشگاهی ضد سرقت

gate-shop-security

گیت فروشگاهی ضد سرقت

گیت فروشگاهی ضد سرقت سیستمی جهت جلوگیری از سرقت کالا و محصولات می باشد.

یعنی با الصاق برچسب ضد سرقت یا نگ دزدگیر بر روی کالاها از آنها در برابر دزدی جلوگیری می شود.

این تگ و لیبل دزدگیر دارای مداری می باشد که در مجاورت با گیت فروشگاهی موجب آلارم می شود.

تقسیم بندی گیت فروشگاهی ضد سرقت بر اساس فرکانس:

1- گیت RF

2- گیت AM

3- گیت EM

اصناف مختلف بر اساس نوع محصولاتشان از تگ و لیبل دزگیر و یا تگ های آلارم دار استفاده می کنند.

مثلا” فروشگاه پوشاک از گیت RF با تگ آراف استفاده می کند ولی چنانچه ورودی بزرگ باشد از دزدگیر AM استفاده می کند.

با تجهیز مغازه ها و اماکن به گیت های ضد سرقت اماکن درصد ارتکاب جرم در فروشگاه ها به صفر می رسد.