گیت فروشگاهی با کیفیت چه گیتی است؟

http://setaregostar.com

گیت فروشگاهی با کیفیت چه گیتی است؟

گیت فروشگاهی با کیفیت گیتی می باشد که عاری از هر گونه نقطه ضعف در عملکرد گیت است.

وقتی شخصی وارد فروشگاه می شود و خریدی انجام می دهد، می بایست برای پرداخت وجه کالای خریدارای شده  به قسمت صندوق برود و در این قسمت تگ دزدگیر از کالا جدا شود که این امر توسط دستگاه جدا کننده صورت می پذیرد.

چنانچه تگ ضد سرقت یا همان تگ کالا از محصول جدا نشود و از درب خروجی عبور کند، دستگاه دزدگیر به صدا در می آید.

این در حالیست که تگ دزدگیر در تمامی نقاط ما بین گیت فروشگاهی بدون هیچ گونه نقطه کور عمل نماید.

در واقع سیستم ضد سرقت با کیفیت سیستمی است که عاری از هر گونه نقطه کور باشد و همچنین نویز عوامل محیطی بر روی آن تاثیر گذار نباشد.

دزدگیر مناسب دزدگیری است که دارای قطعه Anti-Noise باشد و بوق اضافی نداشته باشد.

گیرایی تگ ضد سرقت و لیبل دزدگیر نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

هر چه گیت دزدگیر در فاصله بیشتری قرار بگیرد و نقطه کور نداشته باشد گیت با کیفیت تری خواهد بود.

برای خرید گیت فروشگاهی با کیفیت با ستاره گستر 09121164786  تماس حاصل فرمایید.